ČP handiCUP MTB

ČP HANDBIKE road

DALŠÍ AKCE

Náš Facebook

web_karta13 web_karta6 web_karta kopieSSS   web_karta11

Naše organizace se snaží pomáhat handicapovaným, ale svým způsobem je jako každá neziskovka zrcadlem společnosti. To je dáno tím, že jsme zcela závyslí na podpoře dalších subjektů i jednotlivců, a pokud by veřejnosti byla problematika handicapu zcela cizí, nedosáhli bychom takových výsledků. Naše aktivity i dosažené výsledky jsou určitým způsobem výsledkem vás všech.

Neziskové organizace plní funci státu tam, kde stát nedokáže, nebo nechce pomáhat.

A tak je tomu i v našem případě. Bohužel si stát plně neuvědomuje roli a přínos neziskových organizací, a na místo, aby je považoval za své partnery, se k nim chová jako k nechtěným nemanželským dětem.

Proto vítáme pomoc od každého z vás, oceníme finanční dary, nabídneme vám reklamu, zážitkové akce, dresy a mnoho dalších produktů, a to i v režimu náhradního plnění.