Praha pro děti s handicapem

Praha vybaví sedm dětských dopravních hřišť speciálními koly pro děti s tělesným postižením a stane se tak, ve světovém měřítku, první metropolí, která umožní praktickou dopravní výuku handicapovaným dětem. Toto prvenství ve spojení s nejlepší infrastrukturou českých dopravních hřišť dělá z naší země lídra v edukaci dopravní výchovy.

Handbike na dopravních hřištích

Děti jsou v silničním provozu nejvíce ohroženou skupinou, proto je od roku 2013 v osnovách škol povinná dopravní výchova. V rámci preventivního přístupu k problematice bezpečnosti dětí v silničním provozu se nejefektivněji uplatňuje praktická výuka na dětských dopravních hřištích. Děti si vyzkouší modelové situace a učí se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Dopravní výchova probíhá systematicky po celý školní rok a vrcholí testy, kdy děti získají průkaz cyklisty.

Doposud se na děti s pohybovými omezeními zapomínalo a ty se mohly účastnit pouze teoretické části. Handbiky a další speciální kola, pro děti s tělesným postižením, jsou v ČR na vzestupu a tak je na místě, aby se i ony účastnily praktické části výuky. Rozhodnutí Prahy se stává vzorovým příkladem dalším městům a budeme moc rádi, pokud se stane standardem rozšíření nabídky kol, na dětských dopravních hřištích, o dětské handbiky.

Máte nějaký dotaz?

Jsme vám k dispozici

Tomáš Pouch

Tomáš Pouch ředitel organizace

739 739 199
info@cernikone.cz

Lenka Trefná

Lenka Trefná dětské závody

739 739 100
lenka.trefna@cernikone.cz

Jiří Bajer

Jiří Bajer fundraiser

725 887 340
jirka@cernikone.cz

Miloš Císař

Miloš Císař výroba a půjčovna kol

773 930 505
milos@cernikone.cz

Zuzka Wunschová

Zuzka Wunschová Administrativa

731 948 498
zuzana.wunschova@cernikone.cz

Tomáš Mastík

Tomáš Mastík mechanik

608 834 988
mmast@seznam.cz